ajuntament

Títol Calendari Resum Etiquetes
PAM 25/08/2015 Any 2020L’Ajuntament del Pont d'Armentera ha rebut del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2020  (PAM) una subvenció per al... PAM, ajuntament
Actes Plens 25/08/2015 EN AQUEST APARTAT PODREU CONSULTAR LES ACTES DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 201414/03/2014Prem AQUÍ 31/03/2014Prem AQUÍ 28/04/... Actes Plens, ajuntament
Grups municipals 25/08/2015 Alcaldessa PresidentaMONTSERRAT FELIU ROIGJXCATREGIDORDAVID GARRIGA FALCÓJUNTSREGIDORSALVADOR ROVIRA SANCHEZ (INDEPENDENT)... Grups municipals, ajuntament
Informació 25/08/2015 Dades generalsAdreça:  Pl. de l'Església, 7Codi Postal:  43817Comarca:  Alt CampTelèfon:  977 63 82 03Fax:  977 63 83... Informacio, ajuntament
Informació al contribuent 25/08/2015 Terminis de pagamentIBI URBANA  28/03 - 30/05IBI RÚSTICA  28/03 - 30/05IAE  30/07 - 30/09IVTM (vehicles)  27/06 - 29/08TAXES... Informacio contribuent, ajuntament
Instàncies 25/09/2015 Instancies, ajuntament
Ordenances fiscals 25/08/2015 O.F. 1.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLESPrem AQUÍ O.F. 2.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICAPrem AQUÍ O.F. 3.- IMPOST... Ordenances fiscals, ajuntament
Ordenances i reglaments 25/09/2015 Ordenança reguladora del bon ús de la via pública Prem AQUÍ  per descarregar l'Ordenança reguladora del bon ús de la via... Ordenances reglaments, ajuntament
Òrgans de govern 25/08/2015 ALCALDESSAMontserrat Feiu RoigPRIMER TINENT D’ALCALDEHISENDAOBRESURBANISMESERVEIS: VIA PÚBLICA I EDIFICIS PÚBLICS (AIGUA I... Organs de govern, ajuntament
Perfil del contractant 25/08/2015 Per accedir al Perfil del Contractant, feu clic aquí. Perfil del contractant, ajuntament
POUM 25/09/2015 MEMÒRIA ANNEX 1. Participació ciutadana Prem AQUÍ  ÍNDEX Prem AQUÍ      POUM, ajuntament
Retribucions dels càrrecs electes 26/08/2015 Els regidors de l'Ajuntament del Pont d'Armentera no reben ni han rebut cap retribució ni indemnització per assistència... Retribucions carrecs electes, ajuntament
Subvencions Diputació de Tarragona 25/08/2015  SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2023 SUBVENCIÓ per al finançament d'interessos de préstec 2023Pressupost Elegible: 4.788,01 €... Subvencions Diputacio Tarragona, ajuntament
Tràmits en línia 25/08/2015 Tràmits GeneralsInstància genèricaCita amb càrrec electe o tècnic municipalQueixes / suggeriments / incidències Tràmits de... Tramits en línia, ajuntament
Urbanització del passig d'entrada a la zona esportiva 26/08/2015 CONTRACTACIÓ OBRES URBANITZACIÓ DEL PASSEIG D'ENTRADA A LA ZONA ESPORTIVA PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I SENSE... Urbanitzacio passig entrada zona esportiva, ajuntament