Urbanitzacio passig entrada zona esportiva

Títol Calendari Resum Etiquetes
Urbanització del passig d'entrada a la zona esportiva 26/08/2015 CONTRACTACIÓ OBRES URBANITZACIÓ DEL PASSEIG D'ENTRADA A LA ZONA ESPORTIVA PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I SENSE... Urbanitzacio passig entrada zona esportiva, ajuntament