Subvencions Diputació de Tarragona

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2021

 

Subvencions  per restablir els béns i serveis del ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals.

Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera
Municipi: El Pont d'Armentera

Actuació d'emergència per caiguda d'uns xipressos als nínxols del cementiri municipals
Pressupost Elegible: 1.180,96 euros
Pressupost mínim a executar: 1.180,96 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.121,91 euros

 

Subvenció de salut pública per generar entorns més resilients segurs i saludables 

Línia 1 - 1.1 Piscines

Pressupost Elegible: 9.438,00 euros
Pressupost mínim a executar: 8.201,62 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.791,54 euros

Línia 1 - 1.3 Agent Cívic

Pressupost Elegible: 5.634,09 euros
Pressupost mínim a executar: 4.896,02 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.651,23 euros

Línia 2 - Protecció salut pública

Pressupost Elegible: 18.636,95 euros
Pressupost mínim a executar: 13.495,02 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 12.820,26 euros

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

 

Subvencions  per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020.

Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera.
Municipi: El Pont d'Armentera
Concepte: CM 2020
Pressupost Elegible: 4.146,29 euros
Pressupost mínim a executar: 2.927,84 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.781,45 euros
Beneficiari: Ajuntament


Subvenció per a la realització d’actuacions de gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020

Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera
Municipi: El Pont d'Armentera
Concepte: Tipus 1: Reducció d’espècies plaga
Pressupost Elegible: 3.630,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.616,44 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.535,62 euros


Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera
Municipi: El Pont d'Armentera
Concepte: Tipus 2: Reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica
Pressupost Elegible: 2.178,00 euros
Pressupost mínim a executar: 969,86 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 921,37 euros
Beneficiari: Ajuntament


Subvencions destinades a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Convocatòria 2020.

Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera
Municipi: El Pont d'Armentera
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.500,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.425,00 euros
Beneficiari: Ajuntament

 

Subvenció per un import 8.065,74€ per a  despeses  en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID 19

Pressupost: 11.044,79€
% Concedit: 100%
Import Concedit: 11.044,79€

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.

Curs: 2018-2019
Subvenció concedida: 4.637,50€

 


Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.

Curs: 2019-2020
Subvenció concedida: 3.675,00€

 

Concedir les subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAES) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques. Convocatòria 2020.

Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera
Municipi: El Pont d'Armentera
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 19.029,72 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament

 

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2018

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2014

 

MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI

 

Consultoris mèdics locals: - Adquisició material mèdic i manteniment 4.520,65 €

Salut pública. Piscines i peridomèstics: - Socorrista piscina 7.808,80 €

Protecció SP aigua consum humà: - Millora qualitat de l'aigua: 5777,60 €

 

CULTURA

Activitats catàlegs: - Txaranga Band Tocats, Orquestra Melodia, Orquestra Marinada i Almas gemelas.

Programes i activitats culturals: - Programa cultural  1.734,95 €

Inversió equipaments: - Adquisició taules i cadires 5.840,28 €

Inversió equipaments: - Adquisició taules i cadires 5.840,28 €

 

SAM - Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Pla Especial d'inversions sostenibles 2014: - Adequació àrea emergència passeig zona esportiva: 7.336,14 €; - Renovació paviment cruïlla RV i CM:5.670,80 €

Interessos de préstecs: 4.446,85 €

 

AJUTS EXTRAORDINARIS

Arranjament del camí del Pont d'Armentera a les Ordres: 1.200,00 €

Arranjament de la piscina municipal: 5.000,00 €

Ajuts als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal: 6.125,00 €

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2015

 

AJUTS EXTRAORDINARIS

Arranjament de la sala de lectura: 10.000,00 €