Ordenances fiscals

Títol Calendari Resum Etiquetes
Ordenances fiscals 25/08/2015 O.F. 1.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLESPrem AQUÍ O.F. 2.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICAPrem AQUÍ O.F. 3.- IMPOST... Ordenances fiscals, ajuntament