Ajuntament

Benvolguts i benvolgudes,

Vull donar les gràcies a tots els pontorrins i pontorrines per la confiança dipositada en aquest equip de govern i deixar palesa en aquestes línees del compromís de treball i proximitat pels interessos generals del nostre municipi. 

Alhora, vull aprofitar la present per comunicar-vos que estem treballant en un nou entorn web per facilitar l’accés i la proximitat de l’ajuntament vers tots aquells que volen dirigir-se a aquesta administració local, ja sigui per realitzar un tràmit o obtenir informació. 

Una abraçada cordial, en nom meu i de tot l’equip de govern. 

 

 

 

 

 

Dades generals Adreça: Pl. de l'Església, 7 Codi Postal: 43817 Comarca: Alt Camp Telèfon: 977 63 82 03 Fax: 977 63 83 93 Horari d'atenció al públic: - Dilluns a divendres. De 11:00 a 13:00 hores - Dilluns. De 16:00 a 18:00 hores Adreces electròniques: aj.pontdarmentera@altanet.org Web: www. ...
Alcaldessa Presidenta MONTSERRAT FELIU ROIG JXCAT REGIDOR DAVID GARRIGA FALCÓ JUNTS REGIDOR SALVADOR ROVIRA SANCHEZ (INDEPENDENT) JUNTS REGIDORA MARIA TERESA ALEMANY FORN (INDEPENDENT) JUNTS REGIDOR CEFERINO LLAVES CUENCA IdP-AM REGIDOR JOAN MARIA ROVIRA SANCHEZ IdP-AM REGIDORA MIRIAM CONTIJOCH IdP ...
ALCALDESSA Montserrat Feiu Roig PRIMER TINENT D’ALCALDE HISENDA OBRES URBANISME SERVEIS: VIA PÚBLICA I EDIFICIS PÚBLICS (AIGUA I CLAVEGUERAM) NOVES TECNOLOGIES ENSENYAMENT AGRICULTURA I MEDI AMBIENT CULTURA, JOVENUT I FESTES ESPORTS BENESTAR SOCIAL GENT GRAN
Terminis de pagament IBI URBANA 28/03 - 30/05 IBI RÚSTICA 28/03 - 30/05 IAE 30/07 - 30/09 IVTM (vehicles) 27/06 - 29/08 TAXES 28/03- 30/05 ESCOMBRARIES 26/09 - 28/11 Lloc i horari de pagament El pagament es pot fer a: BASE Gestió d'ingressos Locals Pl. Sant Jordi, 2 43800 Valls Telèfon: 977 600 488 ...
Per accedir al Perfil del Contractant, feu clic aquí .
SUBVENCIONS CONCEDIDES
PAM
EN AQUEST APARTAT PODREU CONSULTAR LES ACTES DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 2014 14/03/2014 Prem AQUÍ 31/03/2014 Prem AQUÍ 28/04/2014 Prem AQUÍ 30/06/2014 Prem AQUÍ 26/08/2014 Prem AQUÍ 2013 25/03/2013 Prem AQUÍ 10/06/2013 Prem AQUÍ 26/06/2013 Prem AQUÍ 26/08/2013 Prem AQUÍ 10/07/2013 Prem AQUÍ 25/11/2013 ...
O.F. 1.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Prem AQUÍ O.F. 2.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Prem AQUÍ O.F. 3.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES Prem AQUÍ O.F.4.- IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA Prem AQUÍ O.F.5.- CONTRIBUCIONS ESPECIALS ...
Tràmits Generals Instància genèrica Cita amb càrrec electe o tècnic municipal Queixes / suggeriments / incidències Tràmits de documentació personal Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants - Canvi de domicili Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants - Alta per canvi de ...

Pàgines

Subscriure a