Educació

 

 

La Diputació de Tarragona col·labora amb l'Ajuntament del Pont d'Armentera amb el Programa Extraordinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal (curs 2013/2014) amb un ajut de 5.250 euros.