PAM

Any 2020

L’Ajuntament del Pont d'Armentera ha rebut del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2020  (PAM) una subvenció per al programa de despeses corrents de 10.000,00 Euros.