PAM

Any 2020

L’Ajuntament del Pont d'Armentera ha rebut del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2020  (PAM) una subvenció per al programa de despeses corrents de 10.000,00 Euros.
 

Any 2021

L’Ajuntament del Pont d'Armentera ha rebut del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2021  (PAM) una subvenció per al programa de despeses corrents de 10.000,00 Euros.