Ajuntament

Benvolguts i benvolgudes,

Vull donar les gràcies a tots els pontorrins i pontorrines per la confiança dipositada en aquest equip de govern i deixar palesa en aquestes línees del compromís de treball i proximitat pels interessos generals del nostre municipi. 

Alhora, vull aprofitar la present per comunicar-vos que estem treballant en un nou entorn web per facilitar l’accés i la proximitat de l’ajuntament vers tots aquells que volen dirigir-se a aquesta administració local, ja sigui per realitzar un tràmit o obtenir informació. 

Una abraçada cordial, en nom meu i de tot l’equip de govern. 

 

 

 

 

 

Els regidors de l'Ajuntament del Pont d'Armentera no reben ni han rebut cap retribució ni indemnització per assistència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats durant la legislatura 2011-2015.
MEMÒRIA ANNEX 1. Participació ciutadana Prem AQUÍ ÍNDEX Prem AQUÍ
CONTRACTACIÓ OBRES URBANITZACIÓ DEL PASSEIG D'ENTRADA A LA ZONA ESPORTIVA PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I SENSE MESA Per Resolució de l’Òrgan de contractació de data 22 de setembre es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que ...
Ordenança reguladora del bon ús de la via pública Prem AQUÍ per descarregar l'Ordenança reguladora del bon ús de la via pública Ordenança reguladora del servei municipal d'abastament d'aigua potable Prem AQUÍ per descarregar l'Ordenança reguladora del servei municipal d'abastament d'aigua potable ...

Pàgines

Subscriure a